Tag: Twitter

Hashtag là gì?

Hashtag là gì?

Hastag là tính năng giúp người dùng Facebook có thể dễ dàng liên kết với nhau với những chủ đề tương đồng nhau qua dấu # mà không cần phải gia nhập các nhóm (Groups), trang (Pages) hay fanpage Facebook. Hashtag thường được bắt đầu với '#' và các từ khóa ...