Tag: Twitch Prime

Cách hủy đăng ký Twitch Prime

Cách hủy đăng ký Twitch Prime

Trải Nghiệm Số từng hướng dẫn bạn cách đăng ký Prime Video và kết nối tài khoản Twitch để được nâng cấp tài khoản thành Twitch Prime. Bạn sẽ cần đến tài khoản Amazon và tài khoản Twitch để có thể sử dụng Twitch Prime, nếu đã có tài khoản ...

Cách đăng ký Twitch Prime

Cách đăng ký Twitch Prime

Twitch Prime tuy mang đến trải nghiệm "cao cấp" hơn Twitch miễn phí nhưng việc đăng ký khá phức tạp. Trải Nghiệm Số sẽ hướng dẫn bạn từng bước đăng ký. Twitch là một dịch vụ stream game khá nổi tiếng từ nhiều năm nay, nhất là những năm gần ...