Tag: trợ lý ảo

HIAssisstant là gì?

HIAssisstant là gì?

HIAssisstant là trở lý ảo sắp trình làng của Huawei, ra đời với mục đích cạnh tranh với các trợ lý ảo khác cũng như nhằm thu hút khách hàng đến với các sản phẩm của Huawei. Trợ lý ảo hiện nay đã không còn xa lạ khi nhắc đến ...