Tag: Trình duyệt

PocketTube 2022 có gì mới?

PocketTube 2022 có gì mới?

Bạn có thể quản lý tất cả video và các kênh YouTube đang theo dõi trong mục Kênh đăng ký. Nhưng chức năng quản lý kênh của YouTube còn quá sơ sài khi chẳng có bộ lọc để sắp xếp, phân loại. Người dùng di động thì có thể chức ...