Tag: Tóm tắt video

Sử dụng Copilot tóm tắt video YouTube

Sử dụng Copilot tóm tắt video YouTube

Trước đây, bạn có thể dùng Copilot (trước đây là Bing Chat) để tóm tắt bài viết trên trang web nào đó. Thì giờ đây, bạn có thể dùng Copilot để tóm tắt video dài trên YouTube, Facebook, Dailymotion,… tốt hơn nhiều ChatGPT. Xem thêm: 10 Thủ thuật sử dụng Copilot ...