Tag: Thủ thuật Netflix

Cách sửa lỗi U7353-5101 khi xem Netflix

Cách sửa lỗi U7353-5101 khi xem Netflix

Lỗi Netflix U7353-5101 khá dễ giải quyết, tuy nhiên, bạn nên đảm bảo rằng tài khoản của mình không được xem trên nhiều thiết bị hơn mức cho phép, ví dụ: nếu tài khoản của bạn giới hạn bạn ở một thiết bị, hãy đảm bảo rằng không có ai ...

Cách xoá lịch sử xem phim trên Netflix

Netflix trên Android đã có thể tiết kiệm dữ liệu hơn

Tháng trước Trải Nghiệm Số có bài giới thiệu Cách khoá Netflix profile, không cho người khác biết bạn xem gì, cách này khá hữu hiệu để bạn có một profile xem riêng tư. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng gói cơ bản (chỉ một thiết bị cùng lúc) thì ...