Tag: Spotify Lyrics .NET

Cách xem lời nhạc trên TIDAL

Cách xem lời nhạc trên TIDAL

TIDAL Lyrics .NET giúp hiển thị lời nhạc của bài hát bạn đang nghe trên ứng dụng TIDAL của Windows 10. TIDAL là một dịch vụ phát nhạc trực tuyến trả tiền chất lượng cao giống như Spotify. Sử dụng cả hai dịch vụ thì bạn có thể biết là ...