Tag: Riêng tư

Cách xoá lịch sử xem phim trên Netflix

Netflix trên Android đã có thể tiết kiệm dữ liệu hơn

Tháng trước Trải Nghiệm Số có bài giới thiệu Cách khoá Netflix profile, không cho người khác biết bạn xem gì, cách này khá hữu hiệu để bạn có một profile xem riêng tư. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng gói cơ bản (chỉ một thiết bị cùng lúc) thì ...

Chat ẩn danh với Henlo

Chat ẩn danh với Henlo

Bạn đang cần trò chuyện riêng tư với bạn bè. Henlo có thể giúp bạn chat ẩn danh hoặc riêng tư. Henlo là dịch vụ miễn phí mà bạn có thể lập phòng chat ẩn danh để trò chuyện riêng tư hay công khai trong các phòng khác. Nếu không ...