Tag: Quét mã QR

Cách quét mã QR trên iPhone

Cách quét mã QR trên iPhone

Mặc định ứng dụng Camera kể từ iOS 11 đã hỗ trợ quét QR-code tự động. iPhone có trình quét mã QR cho các liên kết đến trang web, ứng dụng, coupon, vé, v.v. Mặc định nó sẽ được mở tự động và làm nổi bật mã QR. Cách sử ...