Tag: Quay màn hình

Cách quay lại màn hình FaceTime trên iOS

Lonelyscreen: Quay phim màn hình iOS

Đôi khi bạn chat video với người thân, bạn bè và muốn lưu giữ lại, bạn có thể dùng một trong các cách dưới đây đển quay lại màn hình FaceTime. Quay trực tiếp trên iPhone Để có thể quay trực tiếp trên iPhone hay iPad thì máy bạn phải ...