Tag: OLED

QLED và OLED khác nhau thế nào?

QLED và OLED khác nhau thế nào?

QLED và OLED là hai công nghệ màn hình được các ông lớn trong ngành TV sử dụng cho sản phẩm của mình. Mặc dù tên gọi của chúng khi nhìn và đọc nghe rất giống nhau, nhưng thật ra công nghệ và chất lượng của chúng lại hoàn toàn ...