Tag: Nâng cấp iOS 8

Cẩn thận khi nâng lên iOS 8.0.1

Cẩn thận khi nâng lên iOS 8.0.1

Sau khi ra mắt iOS 8.0 một tuần, Apple đã chính thức ra mắt iOS 8.0.1. Tuy nhiên, người dùng hãy khoan nâng cấp. Hiện tại, theo nhiều ý kiến chia sẻ thì sau khi up lên 8.0.1 thì mất mạng (không có dòng nhà mạng) và không nhận vân ...