Tag: Messenger

Cách tắt giao diện mới của Facebook

Cách tắt giao diện mới của Facebook

Facebook bắt đầu cho nhiều người sử dụng giao diện mới của hãng hơn, dự kiến giao diện này ​​sẽ được cập nhật đến tất cả tài khoản trong năm nay. Nếu bạn đang dùng Facebook và thấy thông báo này, bạn là người "được chọn". Nếu bấm dùng thử, ...

Cách bật giao diện Facebook mới 2020

Cách bật giao diện Facebook mới 2020

Facebook đang cho phép một số người dùng thử nghiệm phiên bản beta giao diện mới của Facebook, dự kiến ​​sẽ được cập nhật đến tất cả tài khoản trong năm nay. Nếu bạn "được chọn", bạn có thể kích hoạt giao diện mới bằng cách đăng nhập vào Facebook ...