Tag: Mật khẩu

Sử dụng Đăng nhập bằng Apple trên máy Mac

Sử dụng Đăng nhập bằng Apple trên máy Mac

Đăng nhập bằng Apple sử dụng ID Apple để tạo tài khoản với ứng dụng hoặc trang web một cách bảo mật—không cần điền vào biểu mẫu, xác minh địa chỉ email của bạn hay chọn mật khẩu mới—và đơn giản hóa việc đăng nhập mỗi lần. Tạo tài khoản cho ứng ...