Tag: macOS Catalina

macOS Catalina có gì mới?

macOS Catalina có gì mới?

macOS Catalina là tên mới nhất của nền tảng dành cho máy Mac và Macbook. Vậy nó có gì mới? macOS Catalina chính thức loại bỏ ứng dụng iTunes. Giờ đây khi bạn cắm iPhone vào máy mac, sẽ không còn gì hiện ra cả (trước đây là iTunes). Apple ...