Tag: Machine learning

Machine learning là gì?

Machine Learning là gì?

Machine learning là một nhánh trong trí tuệ nhân tạo, đang được áp dụng hàng ngày trên các website bạn truy cập, trên các ứng dụng quen thuộc chứ không phải chỉ có ở những sản phẩm xa xỉ như trợ lý ảo Siri, Cortana. Trí tuệ nhân tạo đang ...