Tag: Mã hóa

OneDrive Personal Vault là gì?

OneDrive Personal Vault là gì?

Microsoft đã chính thức tung ra tính năng OneDrive Personal Vault vào hôm nay. Đây là một lớp bảo mật bổ sung mới của bộ lưu trữ "đám mây" OneDrive của bạn nhằm bảo vệ tốt hơn các tập tin nhạy cảm hay quan trọng. OneDrive Personal Vault của bạn ...