Tag: jailbreak iOS 8.4.1

Đã có phiên bản jailbreak iOS… 8.4.1

Cách hạ từ iOS 9.3.5 xuống 8.4.1 hoặc 6.1.3 không cần SHSH blobs

EtasonJB là phiên bản jailbreak mới nhất của tác giả tihmstar - cũng là tác giả phiên bản Phoenix jailbreak dành cho thiết bị 32-bit chạy iOS 9.3.5. Bạn nghe ra mắt phiên bản jailbreak iOS 8.4.1 có vẻ cũng ngộ ngộ đúng không, vì giờ này ai cũng xài ...