Tag: iOS 10.3.2

‘Jailbreak’ iOS 10.3.2 với Houdini

Jailbreak là gì?

Hôm nay, công cụ Houdini vừa bất ngờ ra mắt dành cho thiết bị 64-bit chạy iOS 10.3.2 trở xuống, hỗ trợ bạn nhiều tính năng một công cụ jailbreak iOS 10.3.2 thực sự. Đầu tiên cần giải thích vì sao Houdini không hẳn là một công cụ jailbreak? Lý ...

Apple đã chính thức khóa sign 10.3.2

Apple đã chính thức khóa sign 10.3.2

Ba tuần kể từ thời điểm chính thức ra mắt iOS 10.3.3, hôm nay Apple đã chính thức không còn cho phép bạn quay về iOS 10.3.2. Lần khóa sign này có vẻ không có nhiều ảnh hưởng lắm với người dùng kể cả với các bạn thích jailbreak vì ...