Tag: Huawei

Huawei ra mắt giải pháp RuralLink

Huawei ra mắt giải pháp RuralLink

Huawei chính thức ra mắt giải pháp RuralLink (Kết nối Nông thôn) tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu 2022 (MBBF2022). Giải pháp RuralLink của Huawei ứng dụng các cải tiến công nghệ đột phá, nhằm giải quyết những hạn chế liên quan đến thông tin liên ...