Tag: Houdini

‘Jailbreak’ iOS 10.3.2 với Houdini

Jailbreak là gì?

Hôm nay, công cụ Houdini vừa bất ngờ ra mắt dành cho thiết bị 64-bit chạy iOS 10.3.2 trở xuống, hỗ trợ bạn nhiều tính năng một công cụ jailbreak iOS 10.3.2 thực sự. Đầu tiên cần giải thích vì sao Houdini không hẳn là một công cụ jailbreak? Lý ...