Tag: Gọi video

Trải nghiệm sử dụng Amazon Chime

Trải nghiệm sử dụng Amazon Chime

TNS đã giới thiệu qua ứng dụng trò chuyện nhóm Amazon Chime. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ứng dụng trò chuyện được đánh giá khá tốt. Ứng dụng cho tải và sử dụng miễn phí với tối đa hai người (phiên bản cơ bản, ...