Tag: GOG.com

Đang miễn phí game Alwa’s Awakening cho PC

Đang miễn phí game Alwa's Awakening cho PC

Game phiêu lưu hành động Alwa's Awakening đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Alwa's Awakening là tiền bản ...

Đang miễn phí game Lorelai cho PC

Đang miễn phí game Lorelai cho PC

Game phiêu lưu giải đố Lorelai rất hay đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Lorelai là chương thứ ...

Đang miễn phí game Haven Park cho PC

Đang miễn phí game Haven Park cho PC

Game phiêu lưu khám phá Haven Park đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Haven Park là trải nghiệm ...

Đang miễn phí game Daymare: 1998 cho PC

Đang miễn phí game Daymare: 1998 cho PC

Game kinh dị sinh tồn Daymare: 1998 đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Daymare: 1998 là trải nghiệm ...

Đang miễn phí game King of Seas cho PC

Đang miễn phí game King of Seas cho PC

Game phiêu lưu hành động nhập vai King of Seas đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. King of ...

Đang miễn phí game Ghost of a Tale cho PC

Đang miễn phí game Ghost of a Tale cho PC

Game hành động nhập vai Ghost of a Tale đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Ghost of a ...

Đang miễn phí game Terroir cho PC

Đang miễn phí game Terroir cho PC

Game mô phỏng xây dựng nông trại nho Terroir đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Terroir sở hữu ...

Đang miễn phí game Narita Boy cho PC

Đang miễn phí game Narita Boy cho PC

Game phiêu lưu hành động Narita Boy rất hay đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Narita Boy là ...