Tag: GOG.com

Đang miễn phí game Beholder 2 cho PC

Đang miễn phí game Beholder 2 cho PC

Game phiêu lưu mô phỏng Beholder 2 đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Beholder 2 là hậu bản ...

Đang miễn phí game Ancient Enemy cho PC

Đang miễn phí game Ancient Enemy cho PC

Game nhập vai độc đáo Ancient Enemy đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Ancient Enemy là game nhập ...

Đang miễn phí game Hell Division cho PC

Đang miễn phí game Hell Division cho PC

Game bắn súng góc nhìn thứ ba Hell Division đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Hell Division là ...

Đang miễn phí game Eschalon Book II cho PC

Đang miễn phí game Eschalon Book II cho PC

Game nhập vai kinh điển Eschalon Book II đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Eschalon Book II là ...

Đang miễn phí game Sunblaze cho PC

Đang miễn phí game Sunblaze cho PC

Game đi cảnh giải đố Sunblaze đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Sunblaze là game đi cảnh cực ...

Đang miễn phí game Under The Moon cho PC

Đang miễn phí game Under The Moon cho PC

Game phiêu lưu giải đố Under the Moon đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Under the Moon là ...

Đang miễn phí game Deep Sky Derelicts cho PC

Đang miễn phí game Deep Sky Derelicts cho PC

Game chiến thuật Deep Sky Derelicts đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Deep Sky Derelicts là game nhập ...

Đang miễn phí game Alwa’s Awakening cho PC

Đang miễn phí game Alwa's Awakening cho PC

Game phiêu lưu hành động Alwa's Awakening đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Alwa's Awakening là tiền bản ...

Đang miễn phí game Lorelai cho PC

Đang miễn phí game Lorelai cho PC

Game phiêu lưu giải đố Lorelai rất hay đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Lorelai là chương thứ ...

Đang miễn phí game Haven Park cho PC

Đang miễn phí game Haven Park cho PC

Game phiêu lưu khám phá Haven Park đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Haven Park là trải nghiệm ...

Đang miễn phí game Daymare: 1998 cho PC

Đang miễn phí game Daymare: 1998 cho PC

Game kinh dị sinh tồn Daymare: 1998 đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Daymare: 1998 là trải nghiệm ...

Đang miễn phí game King of Seas cho PC

Đang miễn phí game King of Seas cho PC

Game phiêu lưu hành động nhập vai King of Seas đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. King of ...

Đang miễn phí game Terroir cho PC

Đang miễn phí game Terroir cho PC

Game mô phỏng xây dựng nông trại nho Terroir đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 72 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Terroir sở hữu ...

Đang miễn phí game Narita Boy cho PC

Đang miễn phí game Narita Boy cho PC

Game phiêu lưu hành động Narita Boy rất hay đang được tặng miễn phí trên nền tảng GOG trong vòng 48 tiếng. Nhanh tay nhận để sở hữu vĩnh viễn tựa game này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kỳ đơn giản của Trải Nghiệm Số. Narita Boy là ...