Tag: file rác

Các tệp tạm thời (temporary file) hay còn gọi là file rác chứa thông tin trong khi tệp được tạo hoặc thay đổi. File rác bị xóa khi ứng dụng đóng. Tệp tạm thời lưu trữ, di chuyển và quản lý dữ liệu, cài đặt và người dùng.

File rác khác nhau tùy thuộc vào chương trình và hệ điều hành được sử dụng. Ví dụ: Microsoft Windows và các chương trình Windows thường tạo một tệp có phần mở rộng tệp .tmp làm tệp tạm thời. Các chương trình như Microsoft Word có thể tạo tệp ẩn tạm thời bắt đầu bằng dấu ngã và dấu đô la (ví dụ: ~ $ example.doc) trong cùng thư mục với tài liệu. Các chương trình trong Linux có thể tạo các tệp tạm thời có phần mở rộng tệp .foo.