Tag: File Explorer

Cách resize ảnh bằng công cụ PowerToys

Cách resize ảnh bằng công cụ PowerToys

Đôi khi bạn có một bức ảnh quá lớn để gửi đính kèm email? Mặc dù bạn có thể xuất hình ảnh thành các kích thước nhỏ hơn bằng nhiều trình chỉnh sửa, ứng dụng PowerToys của "chính chủ" Microsoft có một công cụ đơn giản cho phép bạn thay ...