Tag: dịch vụ lưu trữ

Google One VPN là gì?

Google One VPN là gì?

Google One là gì? Như vậy là, những ai đã mua gói dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive từ đây sẽ được thay thế bằng Google One. Tất nhiên là các gói dung lượng Drive cũ mà người dùng đã mua cũng sẽ được chuyển sang Google One ...