Tag: Danh sách game Apple Arcade

Danh sách game dành cho Apple Arcade

Danh sách game dành cho Apple Arcade

Apple Arcade chính thức được ra mắt cho tất cả mọi người vào thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019 cùng với việc phát hành chính thức iOS 13. Tuy nhiên vào ngày 17/9, Apple đã bật dịch vụ cho những người đã chạy bất kỳ phiên bản iOS ...