Tag: chuyển mạng giữ số

Chuyển mạng giữ số là gì?

Chuyển mạng giữ số là gì?

Thông tin các thuê bao di động sắp tới đây sẽ được chuyển mạng vẫn giữ nguyên số cũ khiến ai nấy đều hân hoan. Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm về mặt kỹ thuật ở bước đầu tiên chứ chưa thử nghiệm cho ...