Tag: Chỉnh sửa ảnh

Dùng thử Remove Background by Pixlr

Dùng thử Remove Background by Pixlr

Thực chất Pixlr BG và Remove Background by Pixlr đều là tiện ích tách nền cho hình ảnh của dịch vụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến Pixlr mà Trải Nghiệm Số từng giới thiệu. Remove Background by Pixlr là tên mới và chúng ta có thể sử dụng nó trên ...