Tag: Chặn quảng cáo YouTube

Chặn quảng cáo Youtube trên Android

Chặn quảng cáo Youtube trên Android

TNS giới thiệu bạn một số ứng dụng Android mới giúp chặn quảng cáo Youtube hay video giới thiệu phim trên Netflix. Quảng cáo YouTube hay video giới thiệu phim trước khi phát trên Netflix luôn là nỗi phiền toái của người dùng. TNS trước đây có giới thiệu vài ...