Tag: ByteDance

Lemon8 là gì?

Lemon8 là gì?

ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, đang thúc đẩy một ứng dụng mạng xã hội khác có tên "Lemon8". Với những căng thẳng đang diễn ra giữa TikTok và các nước phương Tây, một số người suy đoán rằng ByteDance đang muốn cạnh tranh với Instagram, đặc biệt là ở ...