Connect with us

app là gì


  • app la gi 400x240 - App là gì? app la gi 100x100 - App là gì?

    HỎI ĐÁP - TƯ VẤN

    App là gì?

    By 12/08/2017

    App (Application, có nghĩa là ứng dụng) là các chương trình được viết ra để chạy trên nhiều nền tảng...

More PostsTo Top