Tag: app hay trên android

Top 5 ứng dụng báo thức trên Android

Top 5 ứng dụng báo thức trên Android

Những ứng dụng báo thức giới thiệu trong bài này sẽ giúp bạn tránh ngủ quên, ngủ nướng ảnh hưởng đến công việc, học tập. 1. Mimicker Alarm Ứng dụng được Microsoft thiết kế cho nền tảng Android, bạn phải thực hiện những trò chơi nhỏ theo yêu cầu mới ...