Connect with us

Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

Application Guard Extension featured - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefoxbài dởbài hay

Người dùng Chrome và Firefox giờ đây có thể sử dụng tính năng Windows Defender Application Guard của Microsoft Edge để mở các trang web không đáng tin cậy mà không ảnh hưởng đến thiết bị hoặc dữ liệu của mình.
Windows Defender Application Guard là một tính năng bảo mật của Windows 10 phiên bản 1709 trang bị cho Microsoft Edge. Nó giúp cô lập mọi trang web đáng ngờ và độc hại mà bạn mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng biệt. Nếu trang web có hành vi tấn công, xâm nhập máy tính thì sẽ bị chặn lại và nhờ vậy không ảnh hưởng đến máy tính.

Mới đây, Microsoft mở rộng tính năng Windows Defender Application Guard thêm cho trình duyệt Chrome và Firefox bằng việc phát hành tiện ích mở rộng Application Guard Extension.

I. Yêu cầu:

Để có thể sử dụng được tính năng ưu việt này trên Chrome và Firefox, trước hết bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau.

– Hệ thống:

  • Windows 10 Enterprise (64-bit) phiên bản 1709 trở lên.
  • Windows 10 Professional (64-bit) phiên bản 1803 trở lên.

– Ứng dụng Windows Defender Application Guard Companion.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fwww.microsoft - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox
apps.42268.14049635595863113.50c09661 edff 488b a396 e4ce855013b6 - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox
Developer: Microsoft Corporation
Price: Free

– Trong đó, cần có.

– Và máy tính hỗ trợ công nghệ ảo hóa (Hyper-V) và đang ở trạng thái kích hoạt.

Để biết máy tính đang có hỗ trợ và bật ảo hóa hay không, bạn mở Task Manager > thẻ Performance > tìm Hyper-V supportVirtualization ở phía dưới bên phải.

Nếu để YesEnabled thì máy tính của bạn có hỗ trợ công nghệ ảo hóa và nó đang ở trạng thái kích hoạt. Nếu có hỗ trợ mà để Disabled thì bạn cần kích hoạt.

 

II. Thực hiện:

Trước khi bắt đầu sử dụng, bạn làm theo các bước sau để kích hoạt Windows Defender Application Guard.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Windows Defender Application Guard Companion.

2019 03 18 10 51 04 600x360 - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

Bước 2: Kích hoạt Windows Defender Application Guard với hai cách:

– Mở Control Panel > Programs > Turn Windows features on or off. Tìm đến và chọn Windows Defender Application Guard > bấm OK.

Bật Windows Defender Application Guard - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

– Hoặc mở PowerShell với quyền quản trị, nhập lệnh bên dưới > bấm Enter.

Enable-WindowsOptionalFeature -online -FeatureName Windows-Defender-ApplicationGuard

2019 03 18 11 20 54 600x181 - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

Bước 3: Bạn cho máy tính khởi động lại.

Bước 4: Bạn cài đặt tiện ích mở rộng Application Guard Extension cho Chrome và Firefox.

Vậy là xong.

Cửa sổ Application Guard 600x333 - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

Từ bây giờ, khi bạn mở trang web mà Windows Defender Application Guard nhận diện là đáng ngờ, không an toàn. Trang web đó sẽ mở trong cửa sổ Application Guard của Microsoft Edge thay vì trên Chrome, Firefox. Cửa sổ Application Guard hoàn toàn cô lập với máy tính nên bạn có thể an tâm và không sợ dữ liệu bị hcker đánh cắp, phá hoại.

2019 03 19 17 33 29 - Cách xem an toàn các trang web không đáng tin cậy trên Chrome và Firefox

Lưu ý:

  • Với người dùng Microsoft Edge, bạn bấm nút menu ba chấm > New Application Guard window để mở cửa sổ Application Guard.
  • Với người Chrome và Firefox khi muốn tắt tính năng tạm thời thì bấm biểu tượng Application Guard Extension trên thanh công cụ > bấm On tại Allow Microsoft to collect diagnostic data để vô hiệu.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top