Connect with us

Apple chính thức fix lỗi không cần dùng SIM ghép

sim ghep than thanh featured - Apple chính thức fix lỗi không cần dùng SIM ghép

Apple chính thức fix lỗi không cần dùng SIM ghépbài dởbài hay

Sau một thời gian khá dài “bỏ lơ”, hôm nay Apple đã chính thức fix lỗi không cần dùng SIM ghép.
Đã lâu rồi vấn đề iPhone lock không còn “nóng” như trước đây. Nguyên nhân là vì hiện nay máy iPhone lock trở thành quốc tế tạm thời trở nên cực kỳ đơn giản. Một lỗ hổng kích hoạt ICCID có thể giúp bạn kích hoạt máy lock thành máy quốc tế và thậm chí không cần dùng SIM ghép nữa. Sau khi dùng SIM ghép kèm ICCID vào máy để kích hoạt bình thường, bạn chỉ cần tháo SIM ghép ra, máy vẫn có thể dùng được như phiên bản iPhone quốc tế, không cần phải lắp SIM nữa.

Tuy nhiên việc này hôm nay có vẻ sẽ kết thúc khi Apple đã chính thức fix lỗi này. Với các máy đã ghép trước đó thì vẫn có thể đổi SIM bình thường (với điều kiện không restore lại thiết bị). Còn trường hợp ghép mới với ICCID thì bắt buộc phải có sim ghép ( ICCID trong máy sẽ hiện là ICCID SIM ghép, ko còn là ICCID theo SIM chính nữa). Vậy là các máy chưa từng kích hoạt bằng SIM ghép xem như từ nay tiếp tục phải dùng chung với SIM ghép.

Một lưu ý nữa là người dùng bắt buộc phải lên iOS 12.2 để kích hoạt, dưới phiên bản này sẽ báo lỗi kích hoạt => phải dùng SIM ghép.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top