App: Vivaldi

Vivaldi 5.6 có gì mới?

Vivaldi 5.6 có gì mới?

Hôm nay, Vivaldi 5.6 bản chính thức đã được phát hành. Ngoài việc tích hợp Mastodon và ghim tab xếp chồng, phiên bản mới của trình duyệt web Vivaldi còn cung cấp trang Settings đã sửa đổi và các bản sửa lỗi bảo mật. Người dùng hiện tại có thể ...

Vivaldi Browser 4.1 có gì mới?

Vivaldi Browser 4.1 có gì mới?

Vivaldi Technologies đã phát hành Trình duyệt Vivaldi 4.1 phiên bản chính thức vào ngày 28 tháng 7 năm 2021. Phiên bản mới của trình duyệt Vivaldi là phiên bản chính đầu tiên của trình duyệt web sau khi phát hành Vivaldi 4.0, giới thiệu các phiên bản beta của ...

Vivaldi 5.1 có gì mới?

Vivaldi 5.1 có gì mới?

Vivaldi 5.1 có gì mới? Các tab có thể cuộn Với Vivaldi 5.1, bạn không nhất thiết phải thu nhỏ tất cả các tab của mình khi bạn có nhiều tab. Bạn có thể chỉ cần cuộn qua các tab mà không cần thu nhỏ chúng. https://youtu.be/UeFcUWRpX-0 Điều này làm ...