App: PowerToys

PowerToys là một bộ tiện ích do các nhà phát triển thử nghiệm tính năng. Nó gồm nhiều công cụ tiện ích mới như điều chỉnh giao diện người dùng Windows, thay đổi độ phân giải, v.v…

PowerToys 0.70 có gì mới?

PowerToys 0.70 có gì mới?

Bản phát hành này mang đến những cải tiến cho tiện ích phổ biến, Mouse Without Borders, cùng với việc giới thiệu một tiện ích mới có tên là Peek. Ngoài ra, một số cải tiến về Quality of Life đã được thực hiện đối với một số tính năng. ...

PowerToys 0.64 có gì mới?

PowerToys 0.64 có gì mới?

Microsoft đã phát hành bản PowerToys 0.64 chính thức ngày hôm nay. Phiên bản mới của bộ sưu tập công cụ nguồn mở dành cho Windows bao gồm hai chương trình mới và các thay đổi khác. Hai tiện ích mới, File Locksmith và Hosts File Editor, đã được thử ...