Bài viết liên quan Multilingual Translator
Phát hành / Phát triển: GCGCSOFT‬  
Ngày ra mắt: 30/04/2020
OS: Windows  
Thể loại: dịch Anh - Việt   dịch thuật   dịch tiếng Anh   dịch văn bản