App: InfyTracer

InfyTracer là ứng dụng iOS miễn phí hoạt động giống các chương trình nhận dạng ký tự quang học OCR nhưng ở đây InfyTracer giúp bạn trích xuất các thông tin cá nhân mà thôi. Trích xuất xong, bạn có thể lưu lại trong danh bạ điện thoại hay chia sẻ. Ứng dụng tương thích iOS 13.0 trở lên. Dung lượng 2,4 MB.