App: Facebook

Cách khóa trang cá nhân Facebook

Cách khóa trang cá nhân Facebook

Việc khóa trang cá nhân hay ẩn tạm thời trên Facebook là hình thức bảo vệ bạn trước sự việc nào đó. Facebook cho phép người dùng vô hiệu tài khoản và tự kích hoạt trở lại sau nhiều ngày, nếu bạn chưa biết cách thực hiện thì làm theo ...

Page 1 of 2 1 2