App: Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop là một giải pháp thay thế TeamViewer miễn phí thân thiện với người tiêu dùng.

Cách nhắn tin iMessages trên Windows 10

Cách nhắn tin iMessages trên Windows 10

Tình huống là thế này: Mọi người bạn biết đều có iPhone. Bạn không chịu nổi áp lực của bạn bè và không chỉ mua một chiếc iPhone mới mà cuối cùng là một chiếc MacBook. Vấn đề là, bạn làm việc trên thiết bị Windows 10 cả ngày và ...