App: ChatGPT

Cách sử dụng ChatGPT trên Apple Watch

Cách sử dụng ChatGPT trên Apple Watch

Chatbot ngày càng trở nên phổ biến trong những năm qua và ChatGPT của OpenAI đã dẫn đầu. Giờ đây, với ứng dụng bên thứ ba mới có tên watchGPT, bạn có thể tương tác với ChatGPT trực tiếp từ Apple Watch của mình. Cụ thể, bạn có thể nhận ...

Page 1 of 2 1 2