App: Bing

Trải nghiệm sử dụng Bing AI

Trải nghiệm sử dụng Bing AI

Vào ngày 8/2/2023, Microsoft tổ chức sự kiện giới thiệu Bing mới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ChatGPT của OpenAI vào dịch vụ tìm kiếm của mình. Và Microsoft cũng cho phép người dùng toàn thế giới đăng ký trải nghiệm dùng thử Bing ...