App: Bing

Cách sử dụng Bing AI trong Skype

Cách sử dụng Bing AI trong Skype

Bing AI hay Bing mới được tích hợp tí tuệ nhân tạo (AI) mang lại câu trả lời dưới dạng văn bản tổng hợp thay vì các liên kết đã mang lại một làn gió mới khi tìm kiếm. Bên cạnh việc đem Bing AI lên ứng dụng Microsoft Bing ...

Trải nghiệm sử dụng Bing AI

Trải nghiệm sử dụng Bing AI

Vào ngày 8/2/2023, Microsoft tổ chức sự kiện giới thiệu Bing mới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ChatGPT của OpenAI vào dịch vụ tìm kiếm của mình. Và Microsoft cũng cho phép người dùng toàn thế giới đăng ký trải nghiệm dùng thử Bing ...