Connect with us

10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019

android smartphone 5 featured - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019

10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019bài dởbài hay

10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019.
 

Voice Changer – Amazing Voice with Audio Effects

Thay đổi giọng nói.

 

AppLock PRO – Fingerprint & PIN, Pattern Lock

Khóa ứng dụng bằng vân tay hoặc mã PIN.

 

Video to Mp3 : Mute Video /Trim Video/Cut Video

Chuyển video thành file âm thanh.

 

Paint for Android

Ứng dụng vẽ cho Android.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbueno.android.paint - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
z1PepIO6HTjJ0TaFSEks5xfTMOwxi76psOkqH2AlTt8EB 83XHSpQuPIs9 H4gf8oQ=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: Ohho Apps
Price: Free
 • 720CrXR2QKRFe1sfJuAGTnkIy5H28vdRrBU7iFeQAVk8svIhlgzjEmpz Tqc GY 0W8=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
 • 8ZaZiZve DA8kcywLYis5hqgFVweWPEqYizvMUHaAskuBONxYBs1PJ h9sqXx3v5jz82=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019

 

Video Compressor Panda: Resize & Compress Video

Ứng dụng nén video trực tiếp trên Android.

 

Học tiếng Nga miễn phí

Học tiếng Nga với các bài học miễn phí mỗi ngày. Để Mondly dạy bạn tiếng Nga một cách nhanh và hiệu quả. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ bắt đầu ghi nhớ những từ tiếng Nga cốt lõi, mẫu câu, học cách nói các cụm từ tiếng Nga và tham gia vào các cuộc đối thoại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.atistudios.italk - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
Ou18ghvnDVEnr6Oj9IkJBNwOjgo9z7Lz5 G4cBXj0wFpvGopY3HaCbRbI Ip13i3fuI=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
 • Z3KrvwShDC9YtIkHSBn4U6G r 87hrf1mnm kRJK9jEobM1tupq5BsY5blpWJewwVc=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
 • qcIhFJHbDcmMFzDrirvEJorHx9dVXJSUvLl6YbLBAKHHBLrYga SxXmiDfoDJdP0cg=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019

 

Pirates Of Galaxy (Chưa phát hành)

Game bắn phi thuyền hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.juudoo.pirates.of - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
VtLss0rtyuOvF0YwyBfF5kCobQYLfwdf31ST0H BsTg85WTNZwWPeebd2lbh2Ccw w=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: Juudoo studio
Price: Free
 • qFFu4xolZ2YJYRne5WJ tk9thhIDT02snHRwIBuIzMfbtlfgc9ZmYY5qA35nQfUwuKWD=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
 • 3JAOXTLqxEJvlcSDTiSCwEcdq3Ao3v2BPFEetq UgH2RtdtYjsGJFLEJQz6HYQ5EKT4=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019

 

Twin Monster – Nối Thú Cổ Điển

Game pikachu kinh điển.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Sudoku Deluxe VIP

Trò chơi sudoku.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.artstorm - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
Zl0C8w14Nj4E1GzWbwh7xYXzIJssYB UTmGCpXS70ObE7hdh HE02FuV1mueMz9Da6o=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: ArtStorm
Price: 41.000đ 1,99 US$
 • q2Kd72mOj0GvFZrUAIAWlPccrS7VEw2qNdeOlwjUm56lApUbSW V76xkpXOsXRkWsrM=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
 • i 9cBX9P0Cm 4WyTfrI0e ZqmN12zHXjpgkUdDMMAWCBbLW4ixhcoQjefBRXxK5J2Zci=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019

 

Push Blox

Game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dlove.to - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
BgHcMbF9Ug8RKrf3yk7PJR5 ot5LGwR IYi 6rPJTvauZXMKZvHTHlL M4E6PcV6BA=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: Lonely Deckchair
Price: 6.000đ 1,99 US$
 • 58bEZ5HCJiUxDksy97Q5ryQHQomg1FFlinv6ZTGErRz5ogLe63ko Nb8DhqCsMI4iTc=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019
 • AQoo1kv2q6hHPZ8uWSmpLGA2J69hgkNC7m6ZfKuoTMEl6r73Tk3a0 5wDpaNuF6oT8hh=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top