Connect with us

7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

android smartphone 6 featured - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8bài dởbài hay ()

7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

Island Defense – Brick Breaker

Tựa game thủ thành khá vui nhộn.

 

Infection.

Thế giới thây ma.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.canvassoft - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
p RmqNFoiPR7ZaPXzEeHHMEQBpnn5HNT 9g187yin3IhMgFmnslNZlJDDwruXS6c PuQ=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: CanvasSoft
Price: Free
 • JhfdrfeDhUfRWBqsUre0dpERy8Df 0Azbm2BgAWrvh2Q7Wly1hHJDaVASYeTImFb71c=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • N0IIdEsDa41PXIBTZbTnhNOaY 2UWxNDd9G3 GmnL Om4fJJTFcTScfvcRHKatBynGZs=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Bucha học tiếng Anh

Ứng dụng học tiếng Anh dành cho bé.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Table Top Racing Premium

Tựa game đua xe bắn súng cực hay đáng tải về nhất hôm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.playrisedigital - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
aOxsyoaN9k8iz6iW 1KuD13mH0RqgKvCj0bd8XSTeenvSZk5AK1vE2iumpuuqh490z8j=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Price: 61.000đ 2,99 US$
 • jiaVGGVu4 vXo0IjMaq4xjwnpTQq6Tae6y762q9QXCffwLz2b8AGJdOuw78xmN6DRJg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • D2CPcQhyaNtLnlJeohQCaDf85qf1juSR9AdDoGCz1fwmeHfDc7N0Tz0INY1NP0hwwcc=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Aero Effect

Tựa game “đua xe” cực kỳ khó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.jundroo - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
LLWe4u3gXlK00SW2STK1fKH4Lm4Yo3qn SNGNbeuduF7WjfpKXRWUdUKrCPbm5J BMoX=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: Jundroo, LLC
Price: 45.000đ 0,99 US$
 • H9tIB99Louq oUqAw6qmbQKN5WaWbX5DKpWdxoSzjYHwqhUkpiUDRuWSl3T6vLfASQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • mTTwfkkXiigmv3swCwzkb 2SYwLSZ4 QYw3DRXGt7EOB5BzOCr3T9DwvUrl qFlSg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Legend of the Moon

Tựa game phiêu lưu arcade đồ hoạ kiểu game ngày xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.GoZipGame - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
4VC9eJpYwKwvt7jxrLZl 9bMHAYllrU9tFllB7yOWx qW0YvPM86Qss2z jPn4eFnw=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: GoZipGame
Price: 18.000đ 0,99 US$
 • TdDNx iuWkQ93QHyb1Mg64VVW8kjbLZqfrvxIJl IkOnu0W7sWpfNzxEysA8mu9brPQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • QclVw G8LzHPl5U4W dRyb2CgZy50fz EfcbGUFkS4Jiwn2EMPRvCvQlSrjvaFZOQ b=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Deadly Traps Premium

Thêm một tựa game phiêu lưu rất khó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.BTstudios - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
gJ6Fai1h3 20 FiGS3 U10zKldF86PwTDUkKE0R3ohOZnomWHZjir HYp iU24AOanaD=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: BT STUDIOS
Price: 21.000đ Free
 • RW5LoOQvc7On1Qc8l YQZqJy7 LD m0J0deXK YQh ST1kNbv98Ycv9yMVWwCWAvew=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • MZznL0uhE94U7vJ4Uz3Agsk8b63AUr5Fd0GGolv7LA7VEwS fe6a ELwwBoqhcBrI s=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top