Connect with us

7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

android smartphone 6 featured - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8bài dởbài hay

7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

Island Defense – Brick Breaker

Tựa game thủ thành khá vui nhộn.

 

Infection.

Thế giới thây ma.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.canvassoft - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
p RmqNFoiPR7ZaPXzEeHHMEQBpnn5HNT 9g187yin3IhMgFmnslNZlJDDwruXS6c PuQ=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: CanvasSoft
Price: Free
 • JhfdrfeDhUfRWBqsUre0dpERy8Df 0Azbm2BgAWrvh2Q7Wly1hHJDaVASYeTImFb71c=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • N0IIdEsDa41PXIBTZbTnhNOaY 2UWxNDd9G3 GmnL Om4fJJTFcTScfvcRHKatBynGZs=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • FPpUqAanCRK0TZz9i2JtEJo9UDFLTZNoAc5K3sAxqtibV11VjgMBoUQ ADIuEypKSg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • v7OrBeR7EbvUrc9iBOJNXbSUDO87tGghS3pDkWnd802O9zICVdPf9wNidiGcoYP6Gnc=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Bucha học tiếng Anh

Ứng dụng học tiếng Anh dành cho bé.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Table Top Racing Premium

Tựa game đua xe bắn súng cực hay đáng tải về nhất hôm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.playrisedigital - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
aOxsyoaN9k8iz6iW 1KuD13mH0RqgKvCj0bd8XSTeenvSZk5AK1vE2iumpuuqh490z8j=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Price: 61.000đ 2,99 US$
 • jiaVGGVu4 vXo0IjMaq4xjwnpTQq6Tae6y762q9QXCffwLz2b8AGJdOuw78xmN6DRJg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • D2CPcQhyaNtLnlJeohQCaDf85qf1juSR9AdDoGCz1fwmeHfDc7N0Tz0INY1NP0hwwcc=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • Bhd5 m KNsTPP6qbAefP0Es1RNRbBL ICdqXlpHpYYd8zWD6nThWdFQXhxxiwGyKDaM=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • lE24DBoLjbL7qw 76AxMbEc8N5jaHOgdW36ENvynHyVR2tFZAjo2VIu8hLG6lU9w2M=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • qwBCWyfnB2Q1c3KsRtY1aeD0TVap7G 402mG3Gi6hn2cok91QqNXwS9Dzk3 GgM4QpQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • ZdxtgSgG9PujhlCJYKkqWHxbp9c9kW1ErA8tU Hg2Hdw9V8TwJIMTZ2InoS7lSFlmQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 1b 9iQw2nIQXDAgLX20PRuopDHc3hJw0vHN 7eVg0 2voBcT IhDERPCJIouh4BZESc=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • RRABbT3QBPCNZXUS7ubdEk2Kdy iUfZX4KrcjdVXpmtKSn 8qySojIdsSpaZnSAuMA=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 7pCT30kEhJDo7sZa7e79LdK8E4Kcb0buvQTQzdV0Bh9388mqfqHiwLA2FPwTlD5 bF A=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • o77AewKMna8FHf3qAmk7dYQmsvyP4vTbk4vNNYybrP4ZE5YSNF7NfmNy5OoVlO9TwQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • YX0JlUjg0kI yub6ih Hbnk mMiawx7iUcYDlutH3z NScUHUqKyZFElwlLf9Nq0DYwK=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • QPw6vvLbOxMHhptBhSy5VD gbXfpjtoYLPvvSEf5PaaEFGaE5DWs8p3gG1hcbs8imw=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • TRRmpSadbA gEms QC97LdwRDtBjpIeU QLSyd0AispFlP721L dJKBHh629MPW9rjo=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • YiFVWNvZgUmrA8zM OoPoHMVmL RbXfqZDDLNWDe455G934vOOjQ6GJJIlj p8OM5Q=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • miA53rNF9xL Vxy48mbZMkgCJlAtx9xkl8tablp0segXuMjxryisQ 7UtUq wm0wQEao=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • OcyE1HxSqWlm9JQ02yhKzb3PizMR8L11iSO14RvpJYl6F3SWQZx bs0e9O iGmIAK28=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • AOoJdGO lHXQ6SvYL6xlj4pS1dVKzY7LHfTL7 z4ROfoM2o0A47e7GBsxcDu0BTiE3kT=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • LYdMm7OGxu44BLrDkp1JOFMkFsleplzyNQuAnx9zeJ14CTMwq0 DtsvyqHs6xlbpfg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • B4I8gYVh8OLH H4iydtA5pSxEFg8iEVGbKIsJ63alYwRq3jyLRIdjRxQD2OtaAeeK2 N=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 2i lNjltDXkRqmXcSZH5nVSaF1lVS9SaR NcP9R65Ul3 Brll8UsyO8r Pxq2BwI9J0=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • KBEOCAWBTWFyULziWmOZ zSkWWwQOMpKFU21kffAITAhdKF32VmZgbLBRfmrSoTJlYjy=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Aero Effect

Tựa game “đua xe” cực kỳ khó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.jundroo - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
LLWe4u3gXlK00SW2STK1fKH4Lm4Yo3qn SNGNbeuduF7WjfpKXRWUdUKrCPbm5J BMoX=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: Jundroo, LLC
Price: 45.000đ 0,99 US$
 • H9tIB99Louq oUqAw6qmbQKN5WaWbX5DKpWdxoSzjYHwqhUkpiUDRuWSl3T6vLfASQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • mTTwfkkXiigmv3swCwzkb 2SYwLSZ4 QYw3DRXGt7EOB5BzOCr3T9DwvUrl qFlSg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 2Lnzg82dzcFpp6qK2Vlz21MDPSKjzgeX2Ee2CmXnMaMFrPYt8L74TWK 5vx2u lLXSw=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • SlT6Xb0j9C ndZby6qMulEbN2Y4 o7QSBemzjg1GDdt9vbVqO74tCYhCBV0O nuNjA=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 5xQSqlIUXkuHb2iZsi5o17q8VVuXCEDKQzUq4aWiuTTiPZXAiT2dRVga52lXNpkVw025=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 6lpcFliJft7M9vv44dQjTAH cJPy5CG8f0P XWsr4SdSyI6RhLCqs41Vd2QBavbwhIY=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • utwCb3dliYBBl3J9UEvxHI0EJdYB7lab6j9zxCC GgNNrNNNjLiT5S4lYA EhUI69A=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • eGnTxJbvuPv6eAXLsXDpb3U351Xd TFixPyY1dljKPi6XMg8WEum3mTtY2co oFvTQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 0F QuJJ2EtqYstQgJf3UTY WOBfg2pNSArRFlLVdAcbrWdrgMWQ1mVspJJ17ovFJFVU=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • tkn201b0i8DZcDKJBZ kImuZfITAZ6ysRFPn79O1q6oU1q1WByuMctrZSdWSfO9vNBE=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Legend of the Moon

Tựa game phiêu lưu arcade đồ hoạ kiểu game ngày xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.GoZipGame - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
4VC9eJpYwKwvt7jxrLZl 9bMHAYllrU9tFllB7yOWx qW0YvPM86Qss2z jPn4eFnw=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: GoZipGame
Price: 18.000đ 0,99 US$
 • TdDNx iuWkQ93QHyb1Mg64VVW8kjbLZqfrvxIJl IkOnu0W7sWpfNzxEysA8mu9brPQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • QclVw G8LzHPl5U4W dRyb2CgZy50fz EfcbGUFkS4Jiwn2EMPRvCvQlSrjvaFZOQ b=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • IilATQLx0exMLuwPWEuDRzbkqkl0k9NRgQEIauLx9yCnI3eL79CIFVAX Y2FkTEJaA=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • glm5EYZcRV wvWLphTkYv7yK4wDvjKDX1An9ghrsp9wIuUbVjhNC4SHlkLqswEN6avs=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 0akOM Hc4uy MHKfYyfVQJdcSLNAZf EtlPuJrM8TXNkieZpjm6ZTHgYrNzoZiZbIoJL=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 5kPCx4Fm0fxJK71im7Zuv1Dsgz5grEHIKC7mNd06HuY 2SqG6DhtGGrFuQUZGvwE Lc=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • cU dP1OfVBU1anlxrvcakOFCtFOMfwmmu9dv6dHgPP8X8DXgc3hUa3Nppg0NNtwnuCo=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 1VYzc2npkoQWyNSMSibxxGJWUS Wxm8wPQih K4vJDjTUFovEK8ANf7tr3 AHOvJ9A=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8

 

Deadly Traps Premium

Thêm một tựa game phiêu lưu rất khó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.BTstudios - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
z3hxRsP YjRgwR2TbxkMC87OQ7oInLEavsbhokX8cjBW15p413qKxP2v0y0C1K34 Iw=s180 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
Developer: BT STUDIOS
Price: 21.000đ Free
 • Xt5WvmHy92aAMfv0qncVjqWyq3G0k8tXXnHTUAPRi4R3 5eb8Tx3wrTVCmAd3CcpHaQ=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • 6FhLNb6R9mHIczh2AXQFQx77pd9gVOGmeAD1hX1u8KIA25QlK7GhOCiAURtT dD1bg=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • EEErIZHbA3Lbx5bpUUwaETBaqiFxSSVB1ewQFhXeDOy Y42 iL2p nw8sjBOBnSQfpHh=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • cvUvjDqsiiWEMzww6kCzETN0IiuovDhAtKnB8vj8ZVlAloyEtNfUeJuXu5zePcxucA=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8
 • q5qZr4NOY83qw5CVLyLpeWEkK6A0yn5j2 bYnvbsg7Dh4fkuOPzME8UBMYu5FEJHUe0F=h310 - 7 ứng dụng Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 7/8


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top