Connect with us

12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

android hand featured - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018bài dởbài hay

12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Falcon Pro 3

Ứng dụng dành cho người dùng Twitter.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.jv - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
ep OL8HP4ZdPvkdzn3pVE3C6egCngiKfa6Fdz9TUO8ddGH0e0pQLs1Rko rzGC BdQ=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Price: Free
 • kdTZyFTys5ge33DxCGRVFN9f6hYKMSruDq NdVGrpoGqHrq8PN 8PPemNJCLzMcQCg=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • CWnx Nhw XBCGiLPyxM6fAfcFoT lvJQ4uEhfcfpP T11DDUTM4CQs yrutyFtNRkcXo=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

PIXEL PUZZLE COLLECTION

Những game kinh điển của Konami.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Djp.konami.mo.pvt - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Llksna2KRfxy88W1wCrxhxYTHYiXqgG9JpFDpGp DRAg5fniT0a2Skd4 47WYJD CKw0=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Developer: KONAMI
Price: Free
 • GUBNfnZJaW366 m5JOSI8aXsNZsYMIN yrZWNYBbbfY jYCcOZAikt7Luj93JE5Dd0Mn=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • rlcJFhHC0tsabHQtklilWer2TaJajwg3IQqZq3QnSzPyexd7ioHQrctuhO875YCoyw=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

Extreme Offroad Mud-Runner Truck

Game đua xe địa hình.

 

FreeCraft Zombie Apocalypse

Game lấy ý tưởng từ Minecraft.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.freecraft.zombie - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
380xogUziMiPQVcGwxphPF0hof54iSNZOp1DQHY CPAtf3Upo 5HcC6V obUKLtUyg=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • pOspSHxlZNM2GnVwNf mclrkTOC2lfHqCD46An UAybnTvHruFCrehe OUM19Av0cB8f=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • 1OAMOiL9fSJxnZ9suioQg8CdHkwMNRwQRCtSRzGpToaezrvq6Gw4POgOalwJe4g WIg=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

Kart Stars

Game đua xe mini.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgokarting.minicadesmobile - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
KnbNt6AxRrjpAYNKzofx7PO9iKFUFnJ4d444wNcBkuGErfgdKTKcvlSyVNtBEUai3YEX=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Developer: Minicades Mobile
Price: Free
 • JFTTgAfPzlIDaQR aVslbWRTvKeXVk5DC2ENnjIr lVllDTRuQ2pjm6rV NwexK4EIo=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • dL E3VOLZzSoEidvw6eny8SGGWw65x5efXax4iKM1 IX5JM8crjHuDuAqjRe42oxwB3C=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

Billiards Club

Tựa game đánh bida hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbilliards.pool.challenge.club - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
96cNrkM5Act 4HKNrifyhqfMVA6q EnRWxK3mf tLV2hXKOEnWiWzkoTxh6rPqYVG507=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Price: Free
 • 6sOgoKRAsJeD046qo8VPZWJhlfL3OjUvcO1tXIodXmvKDGYzkljeTT5W1mNkQLJQkWaQ=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • thnKGemFr6VVEKB9Cil JtUU83Q3NuUEuaqIUNWC16cCnR4NS kXS b 4Cl3w6SPKYA=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

Bubble Shooter New Panda

Game bắn bong bóng kinh điển.

 

Garam

Trổ tài tính toán.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
oOA9YnbFbVf84eDfsRafkh95AjOsR5emPt4OL0EYSHOcArKIWsdXwaCD662i e02aA=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Price: Free
 • zJXbxDTADHZA7omtdyLHSqVMX9EOpA5UEBdC3y9vB yGi ywNmgGnmPMdP3ezX7R18=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • 9OjYvHvVWdhbbBkK hY9D9Bhn 753ZvDPmDx1urhOP0HVs0zHryYdyew7OjwLqhazpU=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

Brick Classic

Game xếp gạch mô phỏng kiểu cổ điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.brickpuzzlegame - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
c3pSflmSw nb4zu4sBZ5Tt0NaFDyFyJZ4qKLT ZWTk NC0NNCyz6 0oF8y 0kE4g=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Price: Free
 • qb2kDf 8Sviy8H8BudYZABqjqeJe8f1uZxU04t8ZVyssVz2CbjGiPheAbVaWJdX4g4M=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • 8d6v7FbaxXuE yf TmXFagN0vrCGkzead1Ku3q9DZmLjWMi8NmPTfRDXoM4rh0wPRA=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Cymetry: Learn High-school Mathematics

Học toán nâng cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.davitmartirosyan - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
zvrxh23TD6VF9GWrgnfEalSjybcW9ZOJlq 8xLq CyKq7ekX HnHdB2j0N1TsoaDk9A=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Developer: Cymetry
Price: 46.000đ 1,99 US$
 • J yXej7wjn K1eUkvd1zt8ZT1tRwwzcS8Zfs9rzAcjKLeISPVUI1 YEtI6icrXGq2oU=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • CHcaxOEert5DDuRUJMh1fdgtz Fmhe8iPQCjW4B90IRNn5mEJHtJKZA3LoqN9Aq9Erj3=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

SkanApp hands-free PDF scanner

Ứng dụng biến điện thoại thành máy scan.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.go2get - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
E8s42mNSPS8gyexOkqJzVubxqtMKk1pK NV9qu3jhoPfbx4DpvkCaKGqcSmVZghfa0k=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Developer: GO2GET
Price: 463.000đ Free
 • RAr2oau09Gts5l6telEIcOLJKoFYQlCLn1TLaGGSIVnRaKoDG O XOsns0oDdwcWio=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • TcfvLJElTmQ2Ud0PVBaenvwqqJ8gGiG38Ypps3Q55cwc PeX5NMVxSQTfqmgMnmjEA=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018

 

Spacewatch – A Solar System Explorer

Khám phá thái dương hệ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.kritrim - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
S tNd2GN2on14PdDBvne3Hkny4dXk2QXqXpNaxm4cfqsVjBKV f8fCEbbU lGzcB2g=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • fLM1V9mlZRlj9eDx9SzbwfWFI5qJ YMDLAaQXHoqe5bqlCs vjRtxdpZhNSAIrn9wD8h=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018
 • 6tQ0yZmQ5cz6V9vP9pRk1NwonmqXTpwCyXq fxHUEVpvySAb WVwPn8xYYEwerg4nUIS=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 7/11/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top