Connect with us

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

android 3d featured - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018bài dởbài hay

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Real Boxing – Fighting Game

Game đấm bốc đồ họa rất đẹp.

 

Khan Academy Kids (BETA)

Các chương trình giảng dạy của Khan dành cho trẻ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.khankids - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
lcfxdrmza V9vwf1k94mc79Cgwdv1RbKCdAdjM zzDxwacjGNMj7qy Efe2Ui9lu7Q=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Khan Academy
Price: Free
 • CZ 9XAPqlSd9Sn8x Jxyp ryzI6j3lFcB1grLShlZr0ypJIIIImYodkcmwICggtRgQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • xquoYB6AJzq3G0c7YiGq8mQZwxzZcV8hejyYV8Af0KTVKaP3TQtVB1Hf6M6ji93xVK8=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • ky5ErIdqapIHLAuuWAwBD1Y 4kt 2JmKA DEhzUMgMjOQRQIrWGUxgtj9eJSwRjc9Is=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Jcq8kXqGzNrHVSBajS7xCkBYEOMmLiF q7v R0eovpRoYJqAsnKY37 kiwwP4C0j4p2l=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • nVLCyRCItx74xB1x8YLwJmnCs7ITMPaZ3AW9LE5LCzvmRbuYBpZGOLB6McMRrloggaM=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • BZWpWORAPsNnAw2R7JnYC4IPuOAw8oVdYrqgJcZCTQlunhgu HWjy3Y dFj YNAQz8Y8=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yzv22I3tj N2mlgSnudAqyTehtJ 91 eQKNtP28c9i1XpG1MevVvTLjkAcG8YcNnNCsP=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • oqXNqVuBGs9no9oV8 qAl9aVxhF1CnRWWnSVKIzbzgCzxImI j jG2lSnWiFbjQWkw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • tdhN12AVvtnuiu9u0quzgEx0iQS6Vmmak1kOHYB6YXJtpTUt1BHpj4vbuwHIhxC TA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • U1asbKrRXwfcdJWFJDEq3ME80X8uf0MzWOSWnfTwiWBy37nsBCrqIbCx1Hdutp7Zj4o=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 2QsolalihmdT1vCw 4SfVo6O FzMRm6ebk1wfOOrOWnC08 uTBERvsHzlWn8JtBTA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • aJ01ixUuEen0kkr2gyucacDhx5i58WyRPGhJxamuXr0p4so7h7jhQeykAfw8 Q p XM=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • ZQk5Z1jOSW2CleLZeudxxNsUMvQoFfejubnNukBXu4Qo0j G9kuuHH6dbk9XFz49 pGm=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • d1di0umBA Jh3jzJZnptwYtITsbnIhlWYtREd l5zgCfUerPo gAUMsyGDaKOUiXl7k=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Vrs7HB0h4HNx8XBstBaK1YiSCCiFUWXzdJ14qnerQL9JlT2V8YKCTJLmgjKZZbsZFX4=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

ZoneAlarm Mobile Security

Bảo vệ điện thoại Android khỏi những nguy hại từ internet.

 

Multi Snes9x (beta multiplayer SNES emulator)

Ứng dụng giả lập SNES.

 

Gummy Land

Game tương tự Candy Crush Saga.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.madovergames - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
4jGlSdIZyAnW67YN3iuZXVv9BCem83ub5ZcFQ6kCDU836mxPIjOxlCEoaVzmAxcs1rI=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: MadOverGames
Price: Free
 • Dylf b21xxs8nS5fPPJIIpVVBIQHsjmATIT7zua39FdziaWVcng9DBA ga2GFu3 F5Q=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 8SHv mFlgWfVfybwCe6RUmzH42wPy2XcT3t9Fw6HLMKRb59 K6OUW6vOgNFEN0s937g=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Christmas Draw Color By Number Pixel Art 2018

Game tô màu theo số chủ đề Giáng Sinh.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

LASERBREAK Pro

Tựa game puzzle với những tia laser.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.errorsevendev.games - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Qi2GsNku32tbgcYbYAMB 6 p l3CCNfbVTLyQD9lXxUwbqoj3KNtPydUnibO4SRQ3uY=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: errorsevendev
Price: 11.000đ 1,99 US$
 • 0avl7pSl7VZE9wDCklZI37ffRmkR BIq3csK Zk9 ov5iAHJ bsgdmZFQuHR1C6wP2o5=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Ml 5UkYe5I 1tR0TNcxsDq65c0WtXslwhj8MKEM5oRKK87ckEe6D3b9GdO7YSwxelg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

The Celestial Tree VIP

Một tựa game khá lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.MindBlossom - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
aKoAB8eMPLX21 tc6HLpyZgs9XwTQ rEf0h5cZsI0MvwlA7AeZ Xe53FhOCZn8nYy1I=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Mind Blossom
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • 8e1OtksTCZBgtRMkD DZAbmskAQWmvW86V7aCdtiz4x66FMGjS7BlSRG4K2PX5iqiM=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • MeikxESEIWtMdrzW4uo6CiGqNL5 ADNR8wd166hrte6phf2PZJNb3QRtVaUcqmYndsH=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • RnpB2FZZvQQlUUlX8sd ARYdn5poSLV637tuQVP1WkkYp Q ZrXesl9sbJMhMZzGSfY=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • bq1x71zXwJ9eSpKT3mqwgVzdptz yMHpjC96oPgJCk6GN8sRl5Y3jfcyg2wFBQFG 5g=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • jHauqLzeKSN3VAupS5avfkNXO45TH1UH304la2fALiqjpRR6iYv6r2FFPKGUDq8IuCak=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • URMa5goZOSKpYJuj6hHjWfihLx icBTKMmtJsRYHNzEggloMjNK 3HbPbkMRYv HvP =h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

MobilCAD 2d Pro

Vẽ kỹ thuật 2D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.cusoft - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
K8zCI9Io1MGeoV6idiSGd12rfUs2cHXULPrV1bJb 9Og4mZ iZZ8HEYKYo5ySF6GEYo=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Brutus
Price: 53.000đ 2,49 US$
 • jkYKAyLjnMtLyw1hPtXXS9XecYIrvl2Bh1f EMF IMf5Bp vXcWYzdMcgFm sng E1EZ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 2gtViCcveSCPkVsr7njwoIlch4iVXcfXdEpwjTL8v xHr3RjTJR3A9tqwRDQeZMTAw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 48GeFMlhLIVmwDYTBCBvNxUccG MnWUG4KFMZjKFlYDWzb0QCOnlryVwi6KzRr0S3Eo=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • eIjqbJu3Pk onPWFfo0ZX56YQs5hbSASvmVzWZCypHCktepNU3kfWCk aNBO7X SMg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Một idle game thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.honeydew - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
wy63HDE3mf6j7vlGf1M6wA7BbmYVuRxVvykdqe5YgbVBly3yEsplxXNGQDWaRcSlK3I=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Honeydew Games
Price: 124.000đ 0,99 US$
 • PDTe1mVc6aMSDXRM6Mo4iKIeToGXwD1mtH7w4B08E48aaurbmJxUzWUSmBFrKBGi588=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 19PN1DVcDIljLnjAKEsXNWwTiXuqh1GumK2AWfku64NVCUaLy6N8pNG1RbwQYpa9DzHh=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Taxi Simulator 1976 Pro

Game mô phỏng lái taxi những năm 70.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.StrongUnion - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
JReCqLY7StzYa75s 7qex4HmuqCwJGwxSkDiPGzgw SgNgwy0FwhQTS lI7vbgRa87I=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 32.000đ 1,49 US$
 • xmf2tU6xnsYfq8483LVx 8TDblITejHRcK 2U3SD9WnfT5dfpMUD51B ke9xzeo9iQg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • gNtiTGpRVnN9QjWHz7JdCNkYjv41gbB2buxY98jKaUlwGcq Lr0Ifagtrv8XYz4Ejo=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Real Truck Simulator 3D Full

Mô phỏng lái xe tải.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.StrongTruck - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
E76q7nukOFInQ2IHB9b4B1gqgi8V5YmlE7WtC03i1ntvj2M5nkLz0rwE4t5wg j7X8=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 22.000đ 0,99 US$
 • QbfqxGsD5nnn1zpaRKzZk3ULIq4zgQrZ9M0Gk9CmpN43GDacdJTQoE04ax5apm23GGE=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • I e4jWeP4NFhPyRtqduVRxCpggJ7To9iwaPKPivhd1lfxMR0wrST3bEFbW EStmPc7w=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Particle Live Wallpaper Pro

Nhiều ảnh nền động lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dark.lwp - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
xADn0YRzF6qCyJOxx9aXepss9ht bLAOob7o2F1FDNgBCg1L1GMDc75C VVVLv9Oa3c=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Rizal Rovins
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • YNtMwWsu 3RteizH54aQAsDmank4YaKZRDd2XZCwR4q ZHCih1vSmYLEP4m6QmhzbBw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • dWyEAZ1qBsj1qe0NMg5TuO6 f1bZpaKspgefR Mwn9445jyEgdRMgGBMKewTEgSh ww=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • DgQ NUS5sMspRP45UqH1zoqP t3JQN1p4 EWmDziZrFm7KHMOv C18hbV TbPht TnY=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • H2rIsJA6lXsaoD2YD80qflzoE1 CJREZZRfaoSmtOZcc VQkrMs95NJKso0g8YqOZ6Q=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • B1GzVh80enUOJT1KxnZpMsXPIvKI6fCcZi8qHoW8WBilhug5MkR 3QPPEk8N4fVWjfY=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Va8B 8NoTb L0VAHYEDQbiwIHqA At2LDZYa5EiG7E96yau46uIvjbT7K0ceSKaP5uw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top