Connect with us

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

android 3d featured - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018bài dởbài hay

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Real Boxing – Fighting Game

Game đấm bốc đồ họa rất đẹp.

 

Khan Academy Kids (BETA)

Các chương trình giảng dạy của Khan dành cho trẻ.

 

ZoneAlarm Mobile Security

Bảo vệ điện thoại Android khỏi những nguy hại từ internet.

 

Multi Snes9x (beta multiplayer SNES emulator)

Ứng dụng giả lập SNES.

 

Gummy Land

Game tương tự Candy Crush Saga.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.madovergames - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
MMzMQRpRFRap8gQ pwCW01XLk6IO35 rHdPdUMIKYi8ozPw0ZxKPSVePRCLepdjrQhg=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: MadOverGames
Price: Free
 • Dylf b21xxs8nS5fPPJIIpVVBIQHsjmATIT7zua39FdziaWVcng9DBA ga2GFu3 F5Q=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 8SHv mFlgWfVfybwCe6RUmzH42wPy2XcT3t9Fw6HLMKRb59 K6OUW6vOgNFEN0s937g=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Christmas Draw Color By Number Pixel Art 2018

Game tô màu theo số chủ đề Giáng Sinh.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

LASERBREAK Pro

Tựa game puzzle với những tia laser.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.errorsevendev.games - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Qi2GsNku32tbgcYbYAMB 6 p l3CCNfbVTLyQD9lXxUwbqoj3KNtPydUnibO4SRQ3uY=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: errorsevendev
Price: 11.000đ 2,49 US$
 • 0avl7pSl7VZE9wDCklZI37ffRmkR BIq3csK Zk9 ov5iAHJ bsgdmZFQuHR1C6wP2o5=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Ml 5UkYe5I 1tR0TNcxsDq65c0WtXslwhj8MKEM5oRKK87ckEe6D3b9GdO7YSwxelg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

The Celestial Tree VIP

Một tựa game khá lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.MindBlossom - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
aKoAB8eMPLX21 tc6HLpyZgs9XwTQ rEf0h5cZsI0MvwlA7AeZ Xe53FhOCZn8nYy1I=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Mind Blossom
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • 7giqBA5SVE SC1WGyYb4ubKqj Y lxwqBayX3WpclXpQbs5jtuFEulBmorQiQF1AU=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Vs8GldI JkrMR74hzUq7IiT eP9Xn BTo6IZmAaE5t yKSjowKbr RGBvppr 2jW78WD=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

MobilCAD 2d Pro

Vẽ kỹ thuật 2D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.cusoft - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
K8zCI9Io1MGeoV6idiSGd12rfUs2cHXULPrV1bJb 9Og4mZ iZZ8HEYKYo5ySF6GEYo=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Brutus
Price: 53.000đ 2,49 US$
 • jkYKAyLjnMtLyw1hPtXXS9XecYIrvl2Bh1f EMF IMf5Bp vXcWYzdMcgFm sng E1EZ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 2gtViCcveSCPkVsr7njwoIlch4iVXcfXdEpwjTL8v xHr3RjTJR3A9tqwRDQeZMTAw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Một idle game thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.honeydew - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
fRCXsd2tJcqLnt7rgSZexQtUuKcU7yUooPcr1M6umtOpe3tYxBk7uBs tsleczEFYs4=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Honeydew Games
Price: 124.000đ 0,99 US$
 • PDTe1mVc6aMSDXRM6Mo4iKIeToGXwD1mtH7w4B08E48aaurbmJxUzWUSmBFrKBGi588=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 19PN1DVcDIljLnjAKEsXNWwTiXuqh1GumK2AWfku64NVCUaLy6N8pNG1RbwQYpa9DzHh=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Taxi Simulator 1976 Pro

Game mô phỏng lái taxi những năm 70.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.StrongUnion - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
JReCqLY7StzYa75s 7qex4HmuqCwJGwxSkDiPGzgw SgNgwy0FwhQTS lI7vbgRa87I=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 32.000đ 0,99 US$
 • xmf2tU6xnsYfq8483LVx 8TDblITejHRcK 2U3SD9WnfT5dfpMUD51B ke9xzeo9iQg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • gNtiTGpRVnN9QjWHz7JdCNkYjv41gbB2buxY98jKaUlwGcq Lr0Ifagtrv8XYz4Ejo=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Real Truck Simulator 3D Full

Mô phỏng lái xe tải.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.StrongTruck - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
E76q7nukOFInQ2IHB9b4B1gqgi8V5YmlE7WtC03i1ntvj2M5nkLz0rwE4t5wg j7X8=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 22.000đ 0,99 US$
 • QbfqxGsD5nnn1zpaRKzZk3ULIq4zgQrZ9M0Gk9CmpN43GDacdJTQoE04ax5apm23GGE=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • I e4jWeP4NFhPyRtqduVRxCpggJ7To9iwaPKPivhd1lfxMR0wrST3bEFbW EStmPc7w=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 4nMgUCq2k A EIto21n7JM KnOE6eIxHjPGGdbdDeFkvonwxqi5X AwyS6OaHiFwnA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • OwLRe80o4pWtEDoTpbZxsK zFZltgu05xj1Zodm rVeaCPowK9cfW06FKXhYxBLweYEC=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • KbjD0raKcq7lUs0rG8c3RSTq96JgOwFF8Ba3UuUr2actK4p ff12 QRfgkgfQNnW sWS=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • uCK2zFl6gVOn0uP6lyF7TfYgBJ5m6kZMW2DKLShpNhwnUqp619 Zf7B1Y7knJlLZDQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • A4HFknWlG1COMHapivWUsnPS1z7RiPPfUrFJX3YyWeFy2f4 M1Z2yBDyYVVSpmz2GJA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • e4R7LH3p75OriDljAq1gsBVoxXz1ctN1wJHPSxZgC8BxIbs1ASfo7ymIQMQkhi4fgjk=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • OBprLKgUYCzXnHXR5BpdYJBiy5YWBR803it0zM7rndIjeN2ImUjcHsrygZp759az5RI=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 1rzkhF KCFFBmau5wG40F8CkeegUB8jW5XHmC yeoGscHpkMwcabAaDPvsjdp2 OtY=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • j3vCM9YDfKCnkrbf3O8isj85zKqTLLW6Z LHW8z4dggISehmpDp8ZMX0iPdYOcX6JA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • dG9bYHyspQlDc5hAMT0sJFZyjF7iljwjD3V268wY2S 9poIkrjen6vPt2FBN2iZ6NEU=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 1KN MrAv9MhG4lq DDz5iGtYAwLYLUZYDsNRtNzfKROfRAlKLH3IYVZW FkePUlMuZA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • y 0o2yTXSTwrwSb9Vw7EHA yJEb19dff8aUFZHDqPSf2yrzUL m0KIjf0 yv2UW7A=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • egUvQI7K8b05vah9NjZ fqHepaRfhiEWxUAyrsxI3leC2qhe Iyxu187t3mFhzriqT4a=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 3G76u4J3l7 pCncZ Li8DPh 3sy25Y9bpFk8gEgiyg hiJ1 3Bjzawln49ARwbWhspE=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • bHgapK8Ywt0VGSfsASHHRWEXONmYhxLBjdDlpU8jxGyZwO AOM7NhYUW7OK1U7tYsw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • GvHBbuhjXTfr9EOgvzkUvPCZ pM8s W0YydzueDTuKxIAsTr57 EnZ2T03YPe74 7RWw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • UCWIElXrYHOzhwUSBJ6ihawYDaacuwV9obUqodlrFLbSZztZnW3obeJDrT7L9UiFmw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • xm9EL2eJdQB0YlK31umzoVGjexbfbsLx92Hw6A0d8YVChrpPsHN0ARcqx7eY0ftuDS4=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • Ve99kkRAx sfkB5sLrmTNDljdmBAUPwWhzZdJr9rjhYgciOd4 P9PBRTD V Kb4pPLk=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • uv3 50KIe6Q1VGFN2 xXNjokqd9ZejhjtmnyBo5jFadKJeP3tEHTqf5jQ BN3YyNSQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • OfIYpzVUAinFM8YEvzMMKWW8 PrDGUgIyRYd8AbK 1KEfsOQg4jg18Cau71QrmPJXQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • yE4oC2GfdiAR2KdEAs5lt18b 1uJ z0hVmT0z3WVrY7WBdpktzD4lvHVohZIwbMiuA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Particle Live Wallpaper Pro

Nhiều ảnh nền động lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dark.lwp - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
xADn0YRzF6qCyJOxx9aXepss9ht bLAOob7o2F1FDNgBCg1L1GMDc75C VVVLv9Oa3c=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Rizal Rovins
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • qPeJ cCwDrc2Y57dBp3Uc4d45ut7QhVyasLXlCKhbKIyOxxOjIe8JKrHF4TS6 npg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • CgA jIqw9wCUM9DwAnPucO9cUaowrA ctk3pfF TeUbX2S9bd4PuOZVkYRUVoj3RyA=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top