Connect with us

8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019

android smartphone featured - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019

8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019bài dởbài hay

8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Flow Free: Hexes

Game nối màu kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.bigduckgames - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
AlUUBTljis7ann3PYUFZ 0b2GI4K5O8wTciep97ANwZoJYOtNXN5 JesAV282NGlFOU=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
Price: Free
  • 6pr2EKa8CTCS7hOIr5WmZfSlm rdyaEDsgEREpw2kvQNrY9LH1NgnzT7Tp0lrp fLiY=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
  • WbYDPBHvw0WQAWLpELbkkQdgZ7LoJqqWQ6qvMJYy2Sdxqev6f0Y4G1ScBYFoyZ 08A=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019

 

Super Goalkeeper – Soccer Game

Trổ tài làm thủ môn.

 

Hidden Numbers: Twisted Worlds

Tìm kiếm chữ số bí ẩn.

 

Tìm Điểm Khác Biệt – Trò chơi câu đố nhà ở

Game tìm điểm khác nhau.

 

Raindrop.io

Ứng dụng quản lý bookmarks.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dio.raindrop - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
4ZthQoC MK3FGBc7UPF14F3w96dRQ6F 0d9il6rdrKaXoGJ43snAaEPVPQTRIbdj EE=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
Developer: Raindrop.io
Price: Free
  • CEnqL5o2JfK2Yyr9MYeL0H DQCpxRVRy0Hplaacdfi xmlv w2bvPkKxuxxPpmj9irc=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
  • cFrnO3fumeOywXHGLuy69dUZbB2NC2kqde jm0u0GdN4Q zFPLJKMKk4KoutWcS8jM0=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019

 

Solitaire Daily – Card Games

Game solitaire kinh điển.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

RFS – Real Flight Simulator (Chưa phát hành)

Game mô phỏng lái máy bay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dit.rortos - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
kwlIDGuHPCwW6YVpmfEELagMBuwFYYdYczT ueJxu 5YX6A5YlQclOnKsgV ShlSBg=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
Developer: RORTOS
Price: 26.000đ 0,99 US$
  • EUXwjHxbQndPRUfmhjQ5j0B DntikchXaJipUgxzqsg AgJAqnK 1IEosnIOwsygKA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
  • zhMZ4dzz wkyLZ9yyLXZXUW4Q1M7 6NvTwpoJI2s3mz1UbRzZLUcLoU3EG0zdgDmiWUP=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019

 

Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg)

Idle game độc đáo về thế giới rồng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.honeydew1853 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
mb0 bkKT50fEODzwD2g FB4bQOjMqZWXW72isCzn6tJVKkfgz5e IlUllatnC IlG5k=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
Developer: Honeydew 1853
Price: 60.000đ 2,49 US$
  • vwXo4lLW7TSUczjUJ5 tZq2qPTf5wpaKSPE50L9rO87JMvGRi fO3VYaUC 1a6fQnTOM=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019
  • oCZNlAWDv3vNmEZoiJ3 rCRVKWpPLiU2 vnzKP16RZ60 l9yE7yb18 8wGmq7XmwJek=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 24/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top