Connect with us

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

sony xperia featured - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019bài dởbài hay

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Cinderella. Way home.

Game về đề tài công chúa lọ lem.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Ddvortsov.alexey - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
4oHOsDa3uf7wLtWmDJprqDqyX4CMrl auYgDnO4JHhJl2YL78zXsxgNqJhBL7UyBwLc=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Price: Free
 • Lg4P6qsGNLyl4BInL 1 f6j9lEIP ZWiIjrqRQwL 0YzHF3vUp 0b6q55I6IlqOxl1Q=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • PiZ6uuxcPBPnP aBsZKyrA8LVq3m2 OFf0ZUYNAOY1W1ubc3JIs9beSwSQG5sW0IxQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Extreme Car Driving Racing 3D

Game đua xe 3D.

 

Aces of the Luftwaffe

Game bắn máy bay cực kỳ hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.hg - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
CjML7szlYC2OhJhNkD3VRJhKbVquufvTP2CJ0P9hmVZrjGt4pX2GrKGF0A2m W5Kvg2s=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: HandyGames
Price: Free
 • sjw pBu51oKubpzNeNxHLKth7QcwwUg6darIqYvLtxsEI pcmcw4ZxX1A6 FhHB TQz=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • WBfhldhxr0boAdSnwsnKIC68sQ6wC7VFtj2rbEaKxNW9cNgZ1cUkphgwyTPf75XB7HY=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Cuộc Phiêu Lưu Trong Rừng của Gấu Trúc Nhỏ

Một minigame cho bé.

 

Parker & Lane: Twisted Minds

Hãy cùng Lily Parker và Victor Lane hợp sức giải mã vụ án bí ẩn nhất từ trước tới nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.gamehouse - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Vhhk86Xl5RwttIFQ8SH9gpAgc2970keZnvFG42qkwyD0JpDDDaNn4QDvkFtqZ1SW3z2v=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: GameHouse
Price: Free
 • xwSfiV4oz seNTQooWORMI2o2US7u79QDXcvPMG8PS1iVeHzmk T9IW2GrMPsFYl3MI=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • S7p5YYIAKXBLoWYcukj588TnmJyckToEKUqYEF5mNRJJdsIYtwBluKtnt9ev08p9tbe8=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Pocket Academy ZERO

Game mô phỏng rất hay của Kairosoft.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dnet.kairosoft.android - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
I QvBgGcfkRzsHFA J4PdQVtrtDLVGSDbJcyIgGGCkynBs54uZWAQt3Zw1 zjmdPcQ=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Price: Free
 • WsP7X2GdfXgyepoHpZkrzk aBtXzbb 9Dg8wznY9kOgPNZ u1ARhyt53LI0xiqTZ Q=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • fxGTolNTidQ9BwtKuQlo7Y5lDXF5FCsojHBE M9EpWmPS3yIDyWcLXEo86Dypv9WcugJ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Lords of Empire Elite

Một tựa game chiến thuật mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.Tysoul.civilization.warandorder.domination.lastshelter.storagewars.paladins - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
gaT f7NBao4GuhFRQIOZIeSWJvSCCt9IkWy94f QNG8hGg3Ly4v tarKXXJIqBgJt7U=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 3t 8yq5moVZQBftYJfJGOBKynvql59vukshaNRNO bLKeqAtuqnZSTXEEcje3b2dGQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 7EuSSia4xBoe44egOv K y KqeylhaYDjZE VD2GPR46qq47DYGU8aDP bFOEc4lSuif=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Rusty Memory VIP :Survival

Game sinh tồn khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.nevil - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
zrDljnbHoOaE8kg n2LM1QD9gU6nFR0oYIl1ZhEJs36iS23704oOSBX5 iTl7aS7gfs=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: NEVIL Company
Price: 48.000đ 1,99 US$
 • FTGrgkZhyAeXkX k Ldxhb62RXZSUWMoQY6E5QInOxZqDDt9O1drzr WBa6Y4xq2xE=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 3ZICkoHm3nzpwQVYAAUM7nk 5mL2eGL4ET1DguGXYY2y6yRwXwGe JZSNCuSXHKKlMEf=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Make one

Tựa game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.Brazle - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
zxcuNDUK3U3g7bvvX8IHCw8coQpxKdiWw7PmcINvnygIu q6yOnzXxyOR2cOXo4hoIF7=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: BRAZLE
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • pASRmo9myyy42MYexcqre40jRjVSKp XB1z40AaTRqEjkTgEXWzQL6krQddOwUUSFQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • SawJrXPR2SS8GkJeWVyADrX Fk2uJ1KGETAF94QLuHCH47hmqPfl2AQ jMWlmAMVozI=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Hai tựa game kinh dị

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.egproject - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
PZXCvv0doehZrNnUUP LpdVbaewh T33f8QploG4JRJPEh9SgBtujIqI6aZdQf O=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: EGProject
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • MQt5mBmVjRrqUv1mfMra389qViMqX3Ypotf8KzrxKDB6HwXQuZlltvpvaIXKDlrXf7U=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • WpzupU2j4ZQ4Jp qjYU ugE8wqHjuu9Zn3yFPOWVxbXIWTAOut ATOW TXyHpQ5HYQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.egproject - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
w2RvsJFECgh9r6Kx5Qym0H Mz0jUNfR7lBGbNBAXu3cbDuv23y2zFuSp4b hKd8TCw=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: EGProject
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • uFSJ2H QSZ3Vfy3Fk6UvcOJUUT6pTRlql 0LfTs9Ogv30Iq8eS9E7e2fv6qJb3 EGg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • EivAJ5Elsik L5XAbMZ0mOn2di3ayq5xYqNgNmq 8Tmi7CBtmFLZwTFkTTvvf8VsfW2Z=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

BIOK

Game puzzle kết hợp chiến thuật thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dio.nonostante.games - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
D2U8tslB7 jnn2zfXWw7 Zrk4NkoLepqPvoofchx7addqOOCzdiiht7XFoUIWOy q o=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: Nonostante
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • 7kxhIK0Y8shf8GgOcVWgMhc3bzG4MQ6VtxRcw5 NV2249MZrBIXE 82Aa8nEjNVdww=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • uGYzVG Id1 dhItjB6TUXfWCWiRFKkxLkLGTXflXomvuPZpNVzCK8ECFBrWm1v7VbJg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Mini Golf Arena

Game mô phỏng môn golf.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.evolutastudio - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
eCe5 asnrtSLI0bNWuEtpsE5sGEKzLeJMYCDl5jGphd2XxqEssm5BoZ wDwUEZrL3A=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: Evoluta Studio
Price: 69.000đ 2,99 US$
 • 5XU7jFuvuy1FXJ8AhGU8XPx29QtLEW9NlB9p nqddYerxfZVgZODMjicnKHicxcytT4=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • nZNpxf26HLExBOmCUuu0bM i5gr6ExktsEQioYPQLVwXXrDpv5L770IvsYN612 Mc6o=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Minesweeper

Game gỡ bom kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.SakrGames - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
BzhKsnxCuil 3O2jGk19BIwjWiZHEUPPY7g6KZEM7OSjVWxkKpzCzJwGkApG6WJB3g=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: M Sakr
Price: 53.000đ 0,99 US$
 • Se5 HpZSwf b F2U6osIjaWuud PTPN7HElsxcxYxLSfDilXfpQdMoEJRsc4FN1OVw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • x0V vOzzi47 bLIKeQZVnre1F4vYyaPG0jgc9QhD5tvd7rtc1Eig0QOHGvkUloJWDF0=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top