Connect with us

10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

android htc featured - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019bài dởbài hay

10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Tower Defense: Tank WAR

Game thủ thành chủ đề xe tăng.

 

Word Search Puzzles

Game tìm từ vựng tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.razzlepuzzles - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
yOq2OeFa4eM8x5 X2Fqe4HeyFPFtlFnbA0ietyL4X69ZXYpW9inNnaN3RHupj8n63mgQ=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Developer: Razzle Puzzles
Price: Free
 • glWKQcch7XgzqV9MF6PEgTfMcL fnIFIOCekQpmWf9Juv GkRPEriM6PtkobB4G5gA=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • B8lSJJOmFg8HKv4N6KJE rn6VMqXrFg8ud2l9 pYqZXVVUqjqxbHKNarb1mmilsIfZo=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

 

Connect Puzzle

Game với luật chơi giống game pokemon.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Space Shooter Kulkas

Game bắn máy bay hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.BrazosMobile - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Zs dj3TJifRtgOQrTDewIFk1bpZNkIKMnbDvI9 Q0pUJCSnwEXnB0r7GhIHmpu8u 6MX=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Price: 49.000đ 0,99 US$
 • ZjzO4qv7EQzX81fKBpqXDBxrxYXSsPHnloVqEA9V9GiJGE6deJ yF1Ho yiYWtnuBzw=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • 29LsDO1EUWEIbs8G2 zWqjsSbfvOwi AZJVfPOpHKyUGkqN7rkPGXhlFmhWwKgaDvs=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

 

Hardboiled

Game bắn súng theo lượt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dru.gamedevteam - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
D2Qq448lp0RLEV3a0KkmWV9M4WkO71WdTJtI ltgoVccSYZDIMp5az0up3Hwsob6GF4i=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Developer: Game Dev Team
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • fhi1Ynv47FvmPAzf7h2V85SxLk3LLELvHT87fJt0VjEfRsVH4VHgDhs7tUTg4u3Wr4A=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • 5YB8fGrfO4ELtZIJ7hN1xf6LQrbI z5XDnYfc6k5FQv3MglEd4FJu ASn23huUpsrhqT=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

 

Retro Pixel

Tựa game puzzle retro lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.squiden - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
4x3RsnSj2KnKYcSz9UeU5wsIm5uh9X5J6R43bam9VqN3YZsIlsbf7qrnZW7kEIr0wQ=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Developer: squiden
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • gY4LR2F8yezEZSQoJSIK5Hfyjsg4qB9l90Dd5eItn5nEJtXEGlkdiY4Qzps112k0QGAF=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • 2LAp4wtVkZYVDYha39D2peYDYjKPOXiRnM96iFA XIPOXVdNJMINbuZxxodrSP5LGY51=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

 

Timmy’s Learning New Skills

Bé học một số kỹ năng mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.britishcouncil - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
FdR30Fv9Ef2cjvR0dGPMqtukRV8lBr1V1Y4 6E4xHV4DpUcsa9q9UPRk8k3t9Tpxzlg=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Developer: British Council
Price: 91.000đ 1,99 US$
 • dpLAPv LJ5ddKRfvBY59bTx3apB2JnuaLOvP eNRr1vwMlAsRpsdSp3pNKR1kUdV8SY=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • j0Fcp5rTimgP28S xqZiSygSQZ3CHtPHkRrpzrSCqIrYBCur6ulkT VY2uP NiAmAQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

 

Kitchen Timer Pro – Kitchen Reminder Timer

Bộ đếm thời gian dành cho nội trợ.

 

Canyon Capers

Game phiêu lưu phong cách cổ xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.crazymoogames - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
J1X8Sp bO5G2RoOtAVc0toIRg pPc sZNgbyrP12iJAoKLc fBivscJaGiOvd98qnA=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Developer: Crazy Moo Games
Price: 24.000đ 0,99 US$
 • JynFGTtS5RYGK9sCXiF9HU B71ZM35q6WsuH7rUO7 ZI hyCqRLxVlToRFF41uZNBQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • IbqOTbvvWUlLglncYNu zjkAWTCFL1druTevrcS1kyK8JTOHLChWZ2A5dxFFl3LGE5c=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019

 

Taxi City 1988 V1

Game lái xe mô phỏng rất đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.Taxi - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
I6SAjovUu7s7ewxOIDiv8TxARZiVBWjWMMUQEwYhREYhzL68GMeVQE01PyNEN7ABuh18=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
Price: 13.000đ 0,99 US$
 • V4d88smhzBrrWozjLMSfHCFwh7EjPKfSdApxThFOlXnSoqsQ4NNSSLpyGMUS9BgeDg=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019
 • s Ej57wQSEpdHS2RDpY1mO SrTs1t t7t765oalCIMTpIqbIrG54pG83xtF SFzhIQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 21/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top